Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że :

  1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych przedszkola,  zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z  Ustawą Prawo Oświatowe z dnia  14 grudnia 2016. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest: Dyrektor Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Mysłowicach, ul. Laryska  9
  3. Wybrane dane będą przekazywane: organom uprawnionym na mocy przepisów prawa.    
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
  5. W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania w każdym momencie.
  6. Ma Pan/Pani * prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Okres przechowywania danych : zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.